در این ویدئو نحوه ی استفاده صحیح از پمپ تزریق دارو ( دسفرال ) نمایش داده شده است.